Login

Saigō Nagito Go Kasatori Sou

Registered Name: Saigō Nagito Go Kasatori Sou
Breeder: Nico Reimerink
Owner:
Kennel: Kasatori Sou
Sire: Shuureihou Go Fukasou
Dam: Unshoume Go Izumo Yanosou
Call Name: Saigō
Sex: male
Date of Birth: 29 AUG 2019
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kaku San
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Kiseki Sou
Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Saito
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko

Half siblings (dam's side):
Asami Eikichi Go Kasatori Sou
Daigo Akira Go Kasatori Sou
Kaida Eikichi Go Kasatori Sou
Kaito Akira Go Kasatori Sou
Kusatsu Chojiro Go Kasatori Sou
Riku Chojiro Go Kasatori Sou
Saishou Eikichi Go Kasatori Sou
Senshi Akira Go Kasatori Sou
Sumiko Akira Go Kasatori Sou
Takahiro Akira Go Kasatori Sou
Yana Eikichi Go Kasatori Sou
Yoshi Chojiro Go Kasatori Sou
Yuuna Akira Go Kasatori Sou

Pedigree

Saigō Nagito Go Kasatori Sou
Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Unshoume Go Izumo Yanosou
Gakuun (Takekumo) Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Harukumome Go Izumo Yanosou
Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Shumpuume Go Izumo Yanosou