Login

Akashima's Kochi Ken Kiyoshi

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Breeder: Katja Weber
Owner: Katja Weber
Kennel: Akashima
Sire: Shuureihou Go Fukasou
Dam: Akashima's Kochi Ken Harayuki
Call Name: Yoshi
Sex: male
Date of Birth: 7 MAY 2018
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: HD A Good
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Health Eyes: Normal
Date of eye test: 1 MAY 2019
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. MSC000009643
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Kaku San

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Kiseki Go
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Saito
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko
Saigō Nagito Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Aimi
Akashima's Kochi Ken Bishojo
Akashima's Kochi Ken Bishuu Go
Akashima's Kochi Ken Hachi San
Akashima's Kochi Ken Hanamaru
Akashima's Kochi Ken Jintao
Akashima's Kochi Ken Jojimaru
Akashima's Kochi Ken Kichona
Akashima's Kochi Ken Kiseki
Akashima's Kochi Ken Konamaru
Akashima's Kochi Ken Kusshiko
Akashima's Kochi Ken Tochiko
Akashima's Kochi Ken Yokishinai

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Akashima's Kochi Ken Harayuki
Tenshou Go Awahakua
Kuma Go Iyo Temmansou
Gingetsuhime Go Iyo Temmansou
Yana-Nanako van de Egmato
Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow
Nanako Go Izumo Yanosow