Login

Akashima's Kochi Ken Saito

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Saito
Breeder: Katja Weber
Owner: Trevor Stack
Kennel: Akashima
Sire: Shuureihou Go Fukasou
Dam: Tochiumme Go Izumo Yanosou
Call Name: Saito
Sex: male
Date of Birth: 12 APR 2019
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. MSC000010461
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaku San
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Kiseki Go
Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko
Saigō Nagito Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Kaito
Akashima's Kochi Ken Kiisu
Akashima's Kochi Ken Miako Sou
Akashima's Kochi Ken Midori
Akashima's Kochi Ken Nobuo
Akashima's Kochi Ken Okami
Akashima's Kochi Ken Sachiako
Akashima's Kochi Ken Sazue San
Akashima's Kochi Ken Sekoya
Akashima’s Kochi Ken Hotaru
Akashima’s Kochi Ken Kaiya

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Saito
Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Tochiumme Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Shungaku Go Izumo Yanosou
Choushumme Go Izumo Yanosou
Bishoume Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou