Login

Oikon Okii Iwa No Kawa

no photo available

Registered Name: Oikon Okii Iwa No Kawa
Breeder: Peggy Graham
Owner:
Kennel: O' iKon Nihon Ken
Sire: O'ikon Tsuyoshi Go
Dam: Akashima's Kochi Ken Erinuki
Call Name:
Sex:
Date of Birth:
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour:
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
O'Ikon Shinju Kuro No Toyo

Pedigree

Oikon Okii Iwa No Kawa
O'ikon Tsuyoshi Go
Yamato Go Nidai Iwahori Sou
Hiryuu Go Iwai Sou
Kokuryuume Go Nidai Iwahorisou
O'Ikon's Suki Yama Kaze
Tekai-Nanako V.D. Egmato
Hideharume Go Izumo Yanosou
Akashima's Kochi Ken Erinuki
Imiko-Seium V.D. Egmato
Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow
Seiunhime Go Izumo Yanosou
Akashima's Kochi Ken Aiko Mura
Shunkou Go None Ishiyamasou
Murasaki Go Ayumisou