Login

Kenji Yamamichi Atae Natsumisou

Registered Name: Kenji Yamamichi Atae Natsumisou
Breeder: Helen ten Thije-Pos
Owner: M. Zweipfennig
Kennel: Natsumisou
Sire: Shinryu of Shikoku House
Dam: Natsumi
Call Name: Daito
Sex: male
Date of Birth: 20 JUN 2018
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing: Netherlands
Size:
Weight: 10.5 kg (23.15 pound)
Colour: Black Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NHSB 3126513
Notes:
DNA profile ISAG2006 known www.natsumi-sou-shikoku-kennel.jimdo.com @shikokubreeder
Full siblings:
Kenichi Kinchairo Atae Natsumisou
Mitsuko Yuna Atae Natsumisou
Reiko Birei Natsumisou
Sayuri Birei Natsumisou
Shin Birei Natsumisou
Yukai Birei Natsumisou

Half siblings (sire's side):
Aiko Okami Go Kasatori Sou
Ayato Juushiro Go Kasatori Sou
Daisuke Juushiro Go Kasatori Sou
Ichiyuu Juushiro Go Kasatori Sou
Kaio Byakuren Go Yamabuki Sou
Maika Byakuren Go Yamabuki Sou
Mika Okami Go Kasatori Sou
Nihon's Legend Akiko
Nihon's Legend Akina
Nihon's Legend Amaterasu Nara
Nihon's Legend Anjera
Nihon's Legend Anko Yui
Noami Okami Go Kasatori Sou
Nobu Juushiro Go Kasatori Sou
Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Yoshi Okami Go Kasatori Sou
Yukio Juushiro Go Kasatori Sou
Yumi Okami Go Kasatori Sou

Pedigree

Kenji Yamamichi Atae Natsumisou
Shinryu of Shikoku House
Ryuou Gyeonmoksanjang
Bingogoichiheiwang Imanaka
Miyabi Go Nidai Iwahori Sou
Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou
Jingaku Go Satsuma Tenryuusou
Jinkanjyogou Oidasanjyusyou
Natsumi
Nekoi-Sweety V.D. Egmato
Tekai-Nanako V.D. Egmato
Hideharume Go Izumo Yanosou
Akane-Miki V.D. Egmato
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Miki-Saiki V.D. Egmato