Login

Hakuro Hotaru Go Kasatori Sou

Registered Name: Hakuro Hotaru Go Kasatori Sou
Breeder: Nico Reimerink
Owner:
Kennel: Kasatori Sou
Sire: Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Dam: Satsukihime Go Awa Yamainusou
Call Name: Hakuro
Sex: male
Date of Birth: 16 JUN 2017
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NHSB 3087889
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Hanako Daijiro Go Kasatori Sou
Hinata Hotaru Go Kasatori Sou
Hiroshi Hotaru Go Kasatori Sou
Kiyoshi Hotaru Go Kasatori Sou
Koji Daijiro Go Kasatori Sou
Kurama Hotaru Go Kasatori Sou
Masahiro Daijiro Go Kasatori Sou
Mayuka Daijiro Go Kasatori Sou
Noa Daijiro Go Kasatori Sou
Shinzou Hotaru Go Kasatori Sou

Half siblings (sire's side):
Akane-Miki V.D. Egmato
Asami Eikichi Go Kasatori Sou
Chiyo-Miki van de Egmato
Daigo Akira Go Kasatori Sou
Kaida Eikichi Go Kasatori Sou
Kaito Akira Go Kasatori Sou
Kichiro-Miki V.D. Egmato
Kiyoshi Aika Shousei
Kumiku Aika Shousei
Saishou Eikichi Go Kasatori Sou
Sakura Aika Shousei
Sashimi-Mikki V.D. Egmato
Senshi Akira Go Kasatori Sou
Shiro Aika Shousei
Sumiko Akira Go Kasatori Sou
Supassion's Ichiban Masato
Supassion's Mei Misaki
Takahiro Akira Go Kasatori Sou
Yana Eikichi Go Kasatori Sou
Yutaka Aika Shousei
Yuuna Akira Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Aiko Okami Go Kasatori Sou
Koda Loki Go Kasatori Sou
Kyra Loki Go Kasatori Sou
Mika Okami Go Kasatori Sou
Mitsu Loki Go Kasatori Sou
Miyuka Loki Go Kasatori Sou
Noami Okami Go Kasatori Sou
Sayuri Loki Go Kasatori Sou
Shin Loki Go Kasatori Sou
Yoshi Okami Go Kasatori Sou
Yuki Loki Go Kasatori Sou
Yumi Okami Go Kasatori Sou

Pedigree

Hakuro Hotaru Go Kasatori Sou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
Satsukihime Go Awa Yamainusou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Teruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou