Login

Sōgen No Sayuki

Registered Name: Sōgen No Sayuki
Breeder: Jennifer Reid
Owner: Alison Chickloski
Aaron Gaudreau
Kennel: Kaze No Sôgen
Sire: Ookusu Shourynn Go Soushuu Suzukisou
Dam: Suzuharuhime Go Mikasasou
Call Name: Yuki
Sex: female
Date of Birth: 22 SEP 2016
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Sōgen No Barrett's Willow
Sōgen No Jirou No Aki Shubun San
Sōgen No Naoki at van de Egmato

Half siblings (sire's side):
Sogen No Barrett’s Navina

Pedigree

Sōgen No Sayuki
Ookusu Shourynn Go Soushuu Suzukisou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Yoshihazuki Go Yoshimune Sou
Oushumme Go Kachidoki Okamotosou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou
Suzuharuhime Go Mikasasou
Kouyou Go Oboro
Kouhou Go Oboro
Moe Go Oboro
Daishuume Go Chikugo MidoriDaiyuu Go Chikugo Midori
Kuma no Sakurahime Go