Login

Shuureihou Go Fukasou

Registered Name: Shuureihou Go Fukasou
Breeder: Tadashi Kamata Hiratsukashi
Owner: Katja Weber
Kennel: Fuka Sou
Sire: Fuji no Reihou Go Fukasou
Dam: Reika Go Shibukawa Katou Kensha
Call Name: Taro
Sex: male
Date of Birth: 24 SEP 2016
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: HD A Excellent
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Health Eyes: Normal
Date of eye test: 15 JUL 2017
Titles: C.K.C. Champion
Known Offspring:
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaku San
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Kiseki Go
Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Saito
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko
Saigō Nagito Go Kasatori Sou
Registration#: NIPPO H28-685
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Shuukame Go Fukasou

Pedigree

Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou
Shizuka Go Fukasou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go OboroOushun Go Shibukawa Katou Kensha
Mimi Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou