Login

Jikino Kensha Gorou Go Areyarisu

no photo available

Registered Name: Jikino Kensha Gorou Go Areyarisu
Breeder: Riina Haapakallio
Corina Annette Gonzalez
Owner:
Kennel: Jikino Kensha | Airreyalis
Sire: Katana Go Shibukawa Katou Kensha
Dam: Chizumihime Go Areyarisu
Call Name: Gunnar
Sex: male
Date of Birth: 10 NOV 2016
Land of Birth: Finland
Land of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Jikino Kensha Gama (Gekkahime) Go Areyarisu
Jikino Kensha Gen(jirou) Go Areyarisu
Jikino Kensha Gin(taka) Go Areyarisu
Jikino Kensha Ginga(hime) Go Areyarisu
Jikino Kensha Ginhime Go Areyarisu
Jikino Kensha Gurenhime Go Areyarisu

Half siblings (sire's side):
Jikino Kensha Fuji Go
Jikino Kensha Fujihana Go
Jikino Kensha Fujihanabira Go
Jikino Kensha Fujiharu Go
Jikino Kensha Fujirēn Go
Jikino Kensha Fujitani Go

Half siblings (dam's side):
Jiraiya Go Areyarisu
Jiroushi Go Areyarisu
Junkohime Go Areyarisu
Junpei Go Areyarisu
Jurinhime Go Areyarisu
Katsumihime Go Areyarisu
Keberou Go Areyarisu
Kimikohime Go Areyarisu
Kitanahime Go Areyarisu
Konosuke Go Areyarisu
Kurenaihime Go Areyarisu

Pedigree

Jikino Kensha Gorou Go Areyarisu
Katana Go Shibukawa Katou Kensha
Kouhou Go Oboro
Taihou Go Sanshuu Kotetsusou
Ibenihime Go Iyo Tenmansou
Shizuho Go Fukasou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou
Chizumihime Go Areyarisu
Choukyuu Go Arame Kensha
Tochimine Go Nishinihon Kensha
Shion Go Aki Hazukisou
Yamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha)
Kunimitsu Go Kikuma Yoshiisou
Kuma no Akime go Kumage Miyatasou