Login

Terunaga Go Izumo Yanosou

no photo available

Registered Name: Terunaga Go Izumo Yanosou
Breeder: Akira Yano
Owner:
Kennel: Izumo Yanosou
Sire: Gakushou Go Izumo Yanosou
Dam: Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth:
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour:
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Bioume Go Izumo Yanosou
Bishoume Go Izumo Yanosou
Shouichi Go Izumo Yanosou

Half siblings (sire's side):
Izumo No Riko Go Izumo Hinosou
Riko Go Jiraku Sou
Shouhoume Go Izumo Yanosou
Shoukaryuu Go Izumo Yanosou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Izumo Yanosou
Tensei No Akigumo Go Fukuyama Shidahara

Half siblings (dam's side):
Fujihime Go Awa Yamainusou
Komaryu Go Awa Yamainusou
Satsukihime Go Awa Yamainusou
Sekiryuume Go Awa Yamainusou

Pedigree

Terunaga Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou
Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo YanosouGanryuu Go Kamo Shinsakusou
Michiko Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou