Login

Terutaka Go Yamabiko

Registered Name: Terutaka Go Yamabiko
Breeder: Sadao Yokoyama Yokosukashi
Owner: Dorota D'Amato
Kennel: Yamabiko
Sire: Teruhide Gou Sekimei Sou
Dam: Kokusuime Go Soushuu Suzukisou
Call Name: Roki
Sex: male
Date of Birth: 10 JAN 2014
Land of Birth: Japan
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Pending
Health Patella: Pending
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Fuyumi Go Yamabiko
Harumi Go Yamabiko
Kotomi Go Yamabiko

Half siblings (sire's side):
Chacha Go Nidai Iwahori Sou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Kunitaka Go Nidai Iwahori Sou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Mumu Go Nidai Iwahori Sou
Nanahime Go Nidai Iwahori Sou
Rohou Go Nidai Iwahori Sou

Pedigree

Terutaka Go Yamabiko
Teruhide Gou Sekimei Sou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Yoshimiko Go Yoshimunesou
Fukuyama No Jou
Tochitsurume Go Yoshimunesou
Kokusuime Go Soushuu Suzukisou
Hama no Tetsu Go Daruma ShirahasouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou
Shoubihime Go Daruma Shirahasou
Shoueime Go Soushuu SuzukisouHarutsuna Go Iyo Harukazesou
Shuuhoume Go Soushuu Suzukisou