Login

Reihou Go Shibukawa Katou Kensha

Registered Name: Reihou Go Shibukawa Katou Kensha
Breeder: Hiroshi Kato
Owner: Zak Kelver
Kennel: Shibukawa Kato Kensha
Sire: Kouhou Go Oboro
Dam: Shizuho Go Fukasou
Call Name: Zoey
Sex: female
Date of Birth: 5 AUG 2014
Land of Birth: Japan
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD: HD A Excellent
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NIPPO H26-741
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Katana Go Shibukawa Katou Kensha
Reika Go Shibukawa Katou Kensha

Half siblings (sire's side):
H24-952
H28-526
Iyo Benichiyo Go Tsujihanasou
Kouhou Go Oboro
Kouyou Go Oboro
Kouyoume Go Oboro
Oushumme Go Oboro

Half siblings (dam's side):
Kaguyahime Go Shibukawa Kato Kensha
Reika Go Shibukawa Katou Kensha

Pedigree

Reihou Go Shibukawa Katou Kensha
Kouhou Go Oboro
Taihou Go Sanshuu Kotetsusou
Shouhou Go Sanshuu Okazaki Sou
Hana Go Niii-Genbusou
Ibenihime Go Iyo Tenmansou
Takamine Go Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Shizuho Go Fukasou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Yoshihazuki Go Yoshimune Sou
Ginkahime Go FukasouGinshunpou Go Oboro
Fuurin Go Fukasou