Login

Bishoume Go Izumo Yanosou

Registered Name: Bishoume Go Izumo Yanosou
Breeder: Akira Yano
Owner: Shigeru Kato
Kennel: Izumo Yano Sou
Sire: Gakushou Go Izumo Yanosou
Dam: Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 18 JAN 2011
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NIPPO 23-523
Full siblings:
Bioume Go Izumo Yanosou
Shouichi Go Izumo Yanosou
Terunaga Go Izumo Yanosou

Half siblings (sire's side):
Izumo No Riko Go Izumo Hinosou
Riko Go Jiraku Sou
Shouhoume Go Izumo Yanosou
Shoukaryuu Go Izumo Yanosou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Izumo Yanosou
Tensei No Akigumo Go Fukuyama Shidahara

Half siblings (dam's side):
Fujihime Go Awa Yamainusou
Komaryu Go Awa Yamainusou
Satsukihime Go Awa Yamainusou
Sekiryuume Go Awa Yamainusou

Pedigree

Bishoume Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou
Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo YanosouGanryuu Go Kamo Shinsakusou
Michiko Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou