Login

Chouji Go Izumo Shoueisou

Registered Name: Chouji Go Izumo Shoueisou
Breeder:
Owner:
Kennel: Shouei Sou
Sire: Shungaku Go Izumo Yanosou
Dam: Choushumme Go Izumo Yanosou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 29 JUN 2010
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NIPPO H22-685
Full siblings:
Choumme Go Izumo Shoueisou
Zuishun Go Izumo Shoueisou

Half siblings (sire's side):
Asouarashi Go Seto Kawanosou
Haru no Hotaruhime go Kikuma Yoshiisou
Harukammurime go Bingo Watanabesou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Kuma Go Tsujihanasou
Mikihime Go Kikuma Yoshiisou
Shoubihime Go Daruma Shirahasou
Shouhoume Go Daruma Hakujinsou
Shoushun Go Daruma Shirahasou

Half siblings (dam's side):
Nagamine Go Izumo Shoueisou
Tsukuyomi Go Kinrousha

Pedigree

Chouji Go Izumo Shoueisou
Shungaku Go Izumo Yanosou
Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou     Add Dog
     Add Dog
Choushumme Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou
Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou